2. Aktivnost

2) Provedba treninga eko-društvenog učeničkog poduzetništva i inovacija za učitelje i druge odgojno-obrazovne djelatnike

2.1.

Uspostava radne skupine OOD-a iz 7 OŠ i 5 PŠ na obuhvatnom području provedbe projekta koji će sudjelovati u stvaranju programa, razmjeni iskustava, pripremi i provedbi radionica, te izgradnji i jačanju kapaciteta za razvoj učeničkog poduzetništva. S obzirom da teme poduzetništva i aktivnog građanstva pripadaju međupredmetnim temama te su interdisciplinarnog karaktera, treninzi će biti namijenjeni i ponuđeni svim OOD-a, neovisno o pripadnosti školskim predmetima.

2.2.

Priprema edukativno-informativnog sadržaja i kompleta za izgradnju kapaciteta OOD-a za učeničko poduzetništvo i aktivno građanstvo.

2.3.

Organizacija i provedba radionica razvoja vještina i kompetencija učitelja i OOD-a za rad s učenicima u području poduzetništva i aktivnog građanstva. Radionice će biti namijenjene jačanju vještina učitelja i OOD u područjima učeničkog (eko-društvenog) poduzetništva i aktivnog građanstva, kao i demonstraciji postojećih norveških modela učeničkog poduzetništva i integriranih tema aktivnog građanstva mladih.

2.4.

Organizacija i provedba radionica razvoja vještina i kompetencija učitelja i OOD-a za rad s učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama u području poduzetništva i aktivnog građanstva. Radionice će biti namijenjene jačanju vještina u radu s učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama (naglasak na darovite i potencijalno darovite). Kroz radionice sudionicima će se pružiti podrška za razvoj i usavršavanje vještina i kompetencija podučavanja u područjima poduzetništva i aktivnog građanstva.

2.5.

Organizacija on-line programa razmjene iskustava i dobrih praksi od strane vanjskih dionika (voditelja udruga, učeničkih zadruga, javnih tijela, poduzetnika i sl.) namijenjeni razmijeni iskustva i demonstraciji primjera dobre prakse iz tema eko-društvenog (učeničkog) poduzetništva i integriranih tema aktivnog građanstva i uspostava Internet foruma s repozitorijem dobrih praksi i online treninga namijenjeni razmijeni iskustva i demonstraciji primjera dobre prakse iz tema (učeničkog) poduzetništva i integriranih tema aktivnog građanstva (u Edux platformi).

Ishodi aktivnosti su:

Zbog nedostatne i nepostojeće međuotočne prometne povezanosti te prepoznatog rizika vremenskih neprilika, podaktivnosti 2.3. i 2.4 će se održati u kombiniranom modelu uživo i on-line. Sudionici projekta iz OŠ i PŠ otoka Hvara će fizički sudjelovati na treninzima koje će se održavati u OŠ u Sućurju te će za njih biti organiziran prijevoz do mjesta održavanja. Sudionici iz OŠ otoka Visa i Šolte će sudjelovati na treninzima putem online platforme Edux.