3. Aktivnost

3) Implementacija pilot neformalnih edukativnih programa učeničkog eko-društvenog poduzetništva i inovacija

3.1.

Uspostava stručnih timova u svrhu pripreme i provedbe pilot programa učeničkog eko-društvenog poduzetništva i inovacija, sastavljenih od učitelja i OOD-a koji su razvili vještine i kompetencije te iskazali visoku motiviranost za rad s učenicima na području učeničkog eko-društvenog poduzetništva i inovacija te integriranih tema aktivnog građanstva, te zainteresiranih učenika iz 7 OŠ i 5 PŠ na obuhvatnom području provedbe projekta.

3.2.

Priprema i provedba pilot programa učeničkog eko-društvenog poduzetništva i inovacija u osnovnim i područnim školama na obuhvatnom području provedbe projekta, kroz mentorski rad sa stručnjakom/cima za eko-društveno poduzetništvo i inovacije CEDRA-e Split u definiranju i odabiru proizvoda i/ili usluge predmeta učeničke poduzetničke ideje, razradi poduzetničke ideje pomoću alata „Platno poslovnog modela učeničkog poduzetništva“, uspostavi projektnog operativnog učeničkog tima, istraživanju potencijalnog tržišta i drugim relevantnim temama povezanima za pripremu učeničke poduzetničke ideje, te demonstracije postojećih norveških modela učeničkog poduzetništva i integriranih tema aktivnog građanstva mladih.

3.3.

Priprema i provedba pilot programa učeničkog eko-društvenog poduzetništva i inovacija u osnovnim i područnim školama na obuhvatnom području provedbe projekta namijenjenih učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (naglasak na darovite i potencijalno darovite, kroz mentorski rad sa stručnjakom/cima CI SDŽ.

3.4.

Praćenje provedbe i evaluacija pilot programa kako bi se utvrdila efikasnost njegove implementacije, odnosno, identificirali ishodi, utjecaj i promjene nastale kod sudionika u odnosu na posebne ciljeve i strukturu aktivnosti pilot programa. U tu svrhu će se analizirati, pratiti i evaluirati svi prikupljeni materijali kroz konzultacije i radne sastanke OOD-ova u različitim fazama provedbe programa. Dobiveni rezultati će se koristiti za procjenu uspješnosti pilot programa učeničkog poduzetništva.

Ishodi aktivnosti su:

Zbog nedostatne i nepostojeće međusobne prometne povezanosti predmetnih otoka i zbog prepoznatog rizika vremenskih neprilika, podaktivnosti 3.2. i 3.3 će se održati u kombiniranom modelu uživo i on-line, preko inovativne i interaktivne platforme (Edux).